Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020
 

   

Wydziały i biura


Agnieszka Rudewicz

komórka urzędu miasta: Wydział Promocji i Turystyki
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
nr pokoju: 48
telefon: 56-611 85 45
kompetencje: konferencje, koordynowanie współpracy PMT z podmiotami zewnętrznymi

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A