Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Anita Murawska

komórka urzędu miasta: Biuro Rewitalizacji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
nr pokoju: 12
telefon: 56 611 84 99
kompetencje: stanowisko ds. wdrażania projektów rewitalizacyjnych na podobszarze Stare Miasto

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A