Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Wydziały i biura


Katarzyna Waśko

komórka urzędu miasta: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
adres: ul. Fałata 39, Toruń
nr pokoju: 14
telefon: 56 611 85 24
kompetencje: stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, HIV, AIDS, polityki społecznej oraz pozyskiwania środków zewnętrznych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A