Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
 

   

Wydziały i biura


Ewa Sypniewska

komórka urzędu miasta: Wydział Środowiska i Zieleni
Referat Kształtowania Zieleni
adres: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
nr pokoju: 5
telefon: 56 611 87 59
kompetencje: nadzór nad lasami komunalnymi i prywatnymi, rejestr zwierząt egzotycznych, ochrona przyrody

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A