Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Ewa Sypniewska

komórka urzędu miasta: Biuro Ogrodnika Miejskiego
adres: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
nr pokoju: 5
telefon: 56 611 87 59
kompetencje: stanowskio ds. ochrony zwierząt , cmentarzy i rolnictwa

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A