Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Małgorzata Ptaszek

komórka urzędu miasta: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
adres: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
telefon: 56 611 86 20
kompetencje: stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i promocji działań rewitalizacyjnych na obszarze Toruńskiego Centrum Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A