Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 25.05.2020
 

   

Wydziały i biura


Halina Pomianowska
Geolog Powiatowy

komórka urzędu miasta: Wydział Środowiska i Ekologii
funkcja: Geolog Powiatowy
nr pokoju: 8
telefon: 56-611 86 38
kompetencje: Geolog Powiatowy - rozstrzygnięcia geologiczne

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A