Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Małgorzata Rojek

komórka urzędu miasta: Biuro Kadr i Płac
adres: Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
nr pokoju: 7
telefon: 56 611 87 51
kompetencje: stanowisko ds. cywilno-prawnych i delegacji

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A