Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Magdalena Piotrowska

komórka urzędu miasta: Wydział Promocji i Turystyki
Referat Turystyki
adres: Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10
nr pokoju: 33
telefon: 56 611 83 61
kompetencje: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, współpraca z NGO, realizacja Strategii Rozwoju Turystyki

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A