Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 27.02.2020
 

   

Pracownicy UMT


Paweł Gulewski
Radny Miasta Torunia

Urodził się 5 marca 1981 r. W Toruniu. Młodość spędził na Podlasiu. Od 1989 r. po powrocie do Grodu Kopernika rozpoczął naukę w SP nr 11 przy ul. Gagarina. Jest absolwentem II LO. Ukończył politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Był członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, NZS oraz Stowarzyszenia „Bydgoskie Przedmieście”. Pracował w Prezydenckim Zespole ds. Inicjatyw Lokalnych. Był radnym VI kadencji Rady Miasta Torunia – 2010-2014 r.

Obecnie w Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Bielan i Działek Józefa.

Jako radny kładzie nacisk na promocję aktywności obywatelskiej oraz na zwiększanie udziału mieszkańców w życiu naszego miasta. Działał aktywnie na rzecz wdrożenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Toruniu. Był inicjatorem rozpoczęcia prac nad mechanizmem budżetu obywatelskiego. W 2004 r. odbył staż w Konsulacie Generalnym RP w Nowy Jorku. Hobby to dyplomacja, biegi, a pasja to Toruń.

Strony internetowe:
www.facebook.com/PawelGulewski
funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: p.gulewski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A