Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 18.10.2017

Liczba wejść na stronę: 41780

Wiceprzewodniczący RMT


Łukasz Walkusz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia

Urodził się 30 kwietnia 1981 r. Mieszkaniec Torunia. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Prawa i Finansów Samorządowych na UMK. Przez cały okres studiów aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniąc funkcję przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego władz krajowych. W czasie studiów realizował wiele działań o charakterze społecznym na rzecz młodzieży i środowiska akademickiego.

Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Bielawy oraz Grębocin. W wyborach samorządowych 2014 kandydował z listy PO, zdobywając 2442 głosy poparcia.

Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz trzeci - w radzie pracował również w V kadencji, w latach 2006-2010 i w VI kadencji w latach 2010-2014.

Zamierza zajmować się infrastrukturą oraz wspieraniem nowych inwestycji. Ponadto będzie zabiegał o wsparcie przedsiębiorczości w mieście i poprawę bezpieczeństwa.

Interesuje się historią Polski oraz sportem. Regularnie pływa i gra w tenisa. Jego pasje to wolontariat oraz podróże.

Strona internetowa: www.lukaszwalkusz.pl

Adresy e-mail: walkusz@lukaszwalkusz.pl, l.walkusz@um.torun.pl, lukwalkusz@wp.pl

Telefon: 692 909783
funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 87 27
e-mail: l.walkusz@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
Komisja Budżetu


Maciej Cichowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia

Urodził się 31.12.1964 r. w Toruniu. Przedsiębiorca, Rada Okręgu nr 2 Stawki w kadencji 2006-2010.

Leśnik, historyk, absolwent UMK. Ma na koncie wieloletni staż w korporacjach zachodnich. Współtwórca Porozumienia Infrastruktury Toruń w czasie wyborów samorządowych 2010. Infrastruktura drogowa, inwestycje i szeroko rozumiana przestrzeń to tematy mu bliskie.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz drugi - był także radnym VI kadencji (2010-2014). Reprezentuje mieszkańców następujących części miasta: Podgórz, Rudak, Stawki, Czerniewice, Kaszczorek, Skarpa. W ostatnich wyborach uzyskał 779 głosów.

Tata trójki dzieci: Macieja, Jagody i Jana. Żona Dorota prowadzi firmę wnętrzarską, jest społecznym opiekunem zabytków.

Prywatne zainteresowania: natura, birdwatching, ogrody i róże. Jest osobą, która słucha innych i wspiera się ich mądrością.

Kontakt: tel. 513 216 216
funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Czas Mieszkańców
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.cichowicz@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
Komisja Budżetu


Michał Jakubaszek
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia

Urodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 na Skarpie oraz III Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a obecnie wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Lidze Republikańskiej oraz Klubie Maratońskim UMK, trenował pływanie i triathlon. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu, członka Zarządu Krajowego FM PiS i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych. Aktualnie zasiada również w Radzie Politycznej PiS.

Michał Jakubaszek jest absolwentem XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Społecznie angażuje się także w pracach Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz drugi - w radzie pracował również w VI kadencji, w latach 2010-2014. W tym czasie podejmował szereg działań i inicjatyw. M.in. pracował nad przygotowaniem budżetu partycypacyjnego, propagowaniem idei Rad Okręgów i wprowadzeniem konsultacji społecznych. Doprowadził do zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Torunia w godzinach szczytu komunikacyjnego, do zmian organizacyjnych w Straży Miejskiej, do rewitalizacji parku na Skarpie w sektorze Maciej, budowy targowiska na Podgórzu.

Radny Michał Jakubaszek podejmował szereg interwencji, zapytań oraz wniosków w ramach budżetu miasta. Z jego inicjatywy wprowadzono także zwolnienia od podatku od nowobudowanych nieruchomości. Pracował również w Radzie Działalności Pożytku publicznego. Gazeta Pomorska wyróżniła Michała Jakubaszka, jako radnego „na piątkę”.

W wyborach samorządowych w 2014 r. jako kandydat na radnego uzyskał drugi najlepszy wynik w Toruniu, poparło go łącznie 2129 mieszkańców Torunia.

Zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, budżetu miasta, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Regularnie odbywa dyżury radnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 przy ul. Warszawskiej 18/2 w Toruniu. Spotyka się z mieszkańcami również w innych częściach miasta po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Jest żonaty - żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 607 636 486; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl
funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A