Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
 

   

Wydziały i biura


Wiesław Klonowski

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
nr pokoju: sala B
telefon: 56 611 83 30
kompetencje: gospodarka odpadami, ewidencja środków trwałych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A