Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Elżbieta Bućko

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
adres: ul. Grudziądzka 126 B
nr pokoju: 220
telefon: 56 611 85 39
kompetencje: dzierżawa i użyczanie nieruchomości

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A