Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
 

   

Wydziały i biura


Edyta Sulińska

komórka urzędu miasta: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
adres: Wały gen. Sikorskiego 8
telefon: 56 611 87 53
fax: 56 652 13 88
kompetencje: stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i projektów europejskich

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A