Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.10.2018
 

   

Pracownicy UMT


Marian Frąckiewicz
Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Urodził się 7 lipca 1951 r. Jest rodowitym torunianinem, wychował się na Bydgoskim Przedmieściu, w Toruniu spędził całe młodzieńcze i dorosłe życie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne przy ul. św. Józefa, a następnie Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł inżyniera elektronika. Jest też absolwentem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń. Ma bogate doświadczenie zawodowe - pracował w przemyśle, administracji państwowej i w ubezpieczeniach. Był m.in. zastępcą dyrektora Zakładów Elektronowych” Unitra Toral”, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu oraz dyrektorem toruńskiego oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA SA. Obecnie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym prowadząc własną firmę brokerską.

Jest członkiem SLD i przewodniczącym Rady Okręgu Toruń Stowarzyszenia Ordynacka. Od wielu lat pełni też funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i przewodniczącym Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. W Radzie Miasta Torunia zasiada już po raz siódmy, w szóstej kadencji był jej przewodniczącym, poprzednio dwukrotnie był jej wiceprzewodniczącym. W ostatnich wyborach startował z Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem, uzyskał 1016 głosów. W kadencji 2014-2018 chce działać na rzecz przywrócenia świetności Bydgoskiemu Przedmieściu oraz poprawy warunków bytu osób starszych i niepełnosprawnych oraz zwiększaniu szans startu w dorosłe życie dzieci i młodzieży.

Od lat interesuje się sportem, działa społecznie w klubach i stowarzyszeniach sportowych, aktywnie: gra w tenisa ziemnego, uprawia hokej na lodzie, narciarstwo alpejskie i żeglarstwo morskie. W lutym 2010 r. wraz z grupą toruńskich żeglarzy zdobył przylądek Horn.

Za pracę społeczną odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, za zasługi dla miasta Medalem Prezydenta Miasta Torunia Thorunium, a za wkład w rozwój samorządności na Kujawach i Pomorzu Medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Żonaty od przeszło trzydziestu lat. Żona Danuta, były pracownik administracji państwowej, obecnie jest na emeryturze. Córka Agnieszka pracuje jako audytor w koncernie filmowym, a syn Andrzej prowadzi własną działalność gospodarczą.
funkcja: Radny Miasta Torunia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
klub radnych: Radni niezrzeszeni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.frackiewicz@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A