Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Beata Czerwonka

komórka urzędu miasta: Biuro Rady Miasta
adres: Wały Gen. Sikorskiego 8
nr pokoju: 43
telefon: 56 611 86 31
e-mail: b.czerwonka@um.torun.pl
kompetencje: obsługa: Rad Okręgów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przygotowywanie planów do projektu budżetu biura
przygotowywanie rozstrzygnięć skarg
przygotowywanie aktów Rady Miasta

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A