Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019
 

   

Wydziały i biura


Zenona Jasek

komórka urzędu miasta: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
nr pokoju: 16
telefon: 56 611 84 60
kompetencje: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A