Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 13.07.2020
 

   

Wydziały i biura


Tomasz Kozłowski
kierownik referatu utrzymania zieleni

komórka urzędu miasta: Biuro Ogrodnika Miejskiego
funkcja: kierownik referatu utrzymania zieleni
adres: ul.Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
nr pokoju: 5
telefon: 56 611 86 58
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A