Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019
 

   

Wydziały i biura


Joanna Szewczyk

komórka urzędu miasta: Biuro Rady Miasta
adres: Wały Gen. Sikorskiego 8
nr pokoju: 43
telefon: 56 611 86 33
fax: 56 611 86 88
kompetencje: obsługa: sesji Rady Miasta
Komisji Rewizyjnej
zapytania i wolne wnioski

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A