Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 28.01.2020
 

   

Wydziały i biura


Marek Przybylski
kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

komórka urzędu miasta: Wydział Ochrony Ludności
Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
funkcja: kierownik Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
nr pokoju: 214F
telefon: 56 611 93 04
fax: 56 611 93 17
e-mail: wol@um.torun.pl
m.przybylski@um.torun.pl
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A