Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.02.2018

Liczba wejść na stronę: 51749
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7879640
Strona główna > 3023069
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2663100
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1950643
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1649990
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1458993
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1352300
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 823264
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 675719
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 659568
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 252106
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 222052
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 209459
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 156457
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 134680
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 120217
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 109687
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 100978
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 89238
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 85615
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 83129
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 81119
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 80525
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 69158
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 69102
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 68024
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 62672
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 59581
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 59326
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 56081
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 51749
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 49491
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 45019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 43039
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 43038
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 42560
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 41604
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 41493
Strona główna > Podstawowe dane > 39556
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 38796
Strona główna > Informacje o środowisku > 33531
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 33221
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 29944
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 28050
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 27827
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26632
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 24221
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 23692
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 21319
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 20331
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20327
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 19867
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18750
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 18366
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 17630
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 17270
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 17086
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 17005
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 17004
Strona główna > Władze miejskie > 16734
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16399
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 15699
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 13728
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 13475
Strona główna > Budżet Torunia > 13226
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 12992
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 12952
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 12888
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 12827
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12759
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 12750
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 12206
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11564
Strona główna > Plany i programy działania > 11538
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11303
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 10835
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10547
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 10228
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 10101
Strona główna > Wybory i referenda > 9454
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 9349
Strona główna > Majątek Gminy > 9174
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 8747
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 8602
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8117
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7804
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7727
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 7686
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 7681
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 7519
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 7340
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 6989
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 6936
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 6877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 6326
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6241
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 6011
Strona główna > Rating miasta Torunia > 5973
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5883
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 5881
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 5622
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 5589
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 5400
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 5363
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 5112
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 5069
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 4707
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 4206
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2857
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2347
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 2311
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1884
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1721
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1669
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 1269
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 1221
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1097
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 453
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 177
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 80
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 38
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 25782658
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A