Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017

Liczba wejść na stronę: 50998
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 7582303
Strona główna > 2905948
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2590674
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1733309
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1610234
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1431016
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1333897
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 791608
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 657802
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 648348
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 246102
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 207594
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 202323
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 153139
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 130676
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 118614
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 108941
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 97130
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 87148
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 83550
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 81807
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 79541
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 76860
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68983
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 67075
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 66009
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 61842
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 58631
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 58522
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 54991
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 50998
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 48474
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 42231
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 41642
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 41142
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 39865
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 39394
Strona główna > Podstawowe dane > 38181
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 37673
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 37654
Strona główna > Informacje o środowisku > 32792
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 32622
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 29304
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 27544
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 26703
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26559
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 23895
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 22819
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 20713
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20195
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 19280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 19200
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 18443
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 17552
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 17222
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 16308
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 16236
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16204
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 16055
Strona główna > Władze miejskie > 16007
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 15557
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 14250
Strona główna > Budżet Torunia > 12631
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12551
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 12453
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 12273
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 12031
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 11785
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 11569
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11480
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 11435
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11273
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 11249
Strona główna > Plany i programy działania > 10846
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 10593
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10500
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 10016
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 9837
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 9269
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 8692
Strona główna > Majątek Gminy > 8630
Strona główna > Wybory i referenda > 8596
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 8345
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7941
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7708
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7510
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 7096
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 7060
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 7000
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6700
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 6480
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 6407
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 6396
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 6298
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6206
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5849
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 5833
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 5576
Strona główna > Rating miasta Torunia > 5490
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 5379
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 5170
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 5051
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 5001
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 4924
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 4730
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 4666
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 4347
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 3207
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2817
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2331
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 1879
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1867
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1697
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1569
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1087
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 802
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 595
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 452
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 167
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 30
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 12
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 24806203
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A