Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.06.2019

Liczba wejść na stronę: 55941
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10127225
Strona główna > 3432033
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3115513
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2987537
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1900151
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1635030
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1455753
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1418989
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1415380
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1207398
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 777579
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 727920
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 353860
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 284520
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 221058
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 183363
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 158352
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 130172
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 116697
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 116331
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 105113
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 102732
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 98070
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 94249
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 90210
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 88415
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 74286
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 72102
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 68330
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 67000
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 66958
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 65240
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 63223
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 63000
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 60875
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 55941
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 54988
Strona główna > Podstawowe dane > 47851
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 47714
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 47042
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 46866
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 43752
Strona główna > Informacje o środowisku > 38591
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 37865
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 33790
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 33348
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 30801
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 29450
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 28925
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 28301
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27047
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 26711
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 25908
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 25814
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 25388
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 24810
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 23562
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 22812
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 22810
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 22736
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 22503
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 22161
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 22124
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20924
Strona główna > Władze miejskie > 20580
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19974
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 19469
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18883
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 18751
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 18591
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 18259
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 17970
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 17590
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17446
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 16947
Strona główna > Budżet Torunia > 16543
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 16006
Strona główna > Plany i programy działania > 15174
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 14963
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 14267
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14240
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 12928
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 12889
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12515
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 12297
Strona główna > Majątek Gminy > 12125
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 12035
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11523
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 11362
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11126
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 10960
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10921
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 10669
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9176
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9133
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8703
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 8679
Strona główna > Rating miasta Torunia > 8665
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 8638
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 8585
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8584
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 8375
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8374
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 7798
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 7752
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7132
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 6550
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6511
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6483
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6071
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 4843
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 3663
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3149
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3146
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2481
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1988
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1957
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1912
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1149
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 777
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 467
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 297
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 239
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 238
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Konsultacje społeczne > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > 1
Suma wszystkich wejść 34623285
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A