Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 24.04.2017

Liczba wejść na stronę: 48515
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 6771482
Strona główna > 2668635
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2376652
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1495215
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 1442751
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1354297
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1278781
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 727109
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 622060
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 602784
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 233636
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 202221
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 137035
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 136745
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 119789
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 114215
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 106315
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 87681
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 79687
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 79180
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 78423
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 74449
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73114
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 68697
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 65495
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 64197
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 59730
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 58211
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 56104
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 55662
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 52491
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 48515
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 45698
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 40336
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 39635
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 38500
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 34217
Strona główna > Podstawowe dane > 33601
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 32860
Strona główna > Informacje o środowisku > 30788
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 30637
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 28064
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 27348
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 26991
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26362
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 25814
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 23075
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 22962
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 20608
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 19875
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 19171
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 17918
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 16809
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 16491
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 16238
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 15571
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 15393
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 13908
Strona główna > Władze miejskie > 13857
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 13848
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 13473
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 12087
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 11610
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11226
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11190
Strona główna > Budżet Torunia > 10821
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 10704
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10337
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 9968
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 9871
Strona główna > Plany i programy działania > 9177
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 8903
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 8546
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 8297
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 7987
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2015 > 7961
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 7425
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 7328
Strona główna > Majątek Gminy > 7271
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 7218
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7180
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 7134
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 7044
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 6936
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Wybory i referenda > 6560
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 6499
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 6452
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6078
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5741
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 5429
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 5268
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 4928
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 4804
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 4764
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 4695
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 4625
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 4325
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 4179
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 3930
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Rating miasta Torunia > 3850
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 3686
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 3602
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 3552
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 3548
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 3450
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 3046
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 2903
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2666
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2275
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 1901
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1780
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1627
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 1539
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1253
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1062
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 449
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 173
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 151
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 115
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 9
Suma wszystkich wejść 22504778
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A