Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.03.2020

Liczba wejść na stronę: 58816
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 12051983
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 4398860
Strona główna > 3647456
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3425303
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 2047835
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1720032
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1516453
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1428054
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1420201
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1341851
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 852382
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 764657
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 420797
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 303599
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 228390
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 198118
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 186631
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 135359
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 124053
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 117904
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 116050
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 111516
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 105977
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 103643
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 96024
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 91912
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 85199
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 79217
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 77936
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 74614
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73118
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 71077
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 70975
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 69239
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 68211
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 66660
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 58816
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 57968
Strona główna > Podstawowe dane > 52333
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 51520
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 51367
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 48739
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 45035
Strona główna > Informacje o środowisku > 41159
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 40384
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 40125
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 36670
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 35169
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 34991
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 32445
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 32365
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 30633
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 27515
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 27394
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27390
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27210
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26852
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 26457
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26313
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 26209
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 26177
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 26078
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 25850
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 25145
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 24848
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 24669
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 23931
Strona główna > Władze miejskie > 22851
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 22629
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 21450
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21419
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 20528
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20448
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 20303
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 19882
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19853
Strona główna > Budżet Torunia > 18975
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 18320
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 18075
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 17891
Strona główna > Plany i programy działania > 17486
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 17148
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 15397
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 15109
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 14863
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14832
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 14575
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 14520
Strona główna > Majątek Gminy > 13979
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 13303
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 13276
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 13129
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 12642
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 12506
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 11801
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11583
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 11084
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 11019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 10748
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 10368
Strona główna > Rating miasta Torunia > 10353
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 10107
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 10070
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 9905
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 9177
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8898
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8856
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8649
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 8377
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 7775
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6937
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6738
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6658
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 6433
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6112
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 5308
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3880
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3490
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3311
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2590
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2537
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2520
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 2329
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2283
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2042
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2029
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2022
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1998
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1946
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1189
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 472
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 421
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 348
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 261
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 187
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 147
Strona główna > KS3 > 52
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 48
Strona główna > Wybory samorządowe > 48
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 48
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 47
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 47
Strona główna > Konsultacje społeczne > 47
Strona główna > KS > 47
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 47
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 46
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 46
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 46
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 46
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenie porządkowe PMT > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 45
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 45
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 45
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 45
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 45
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 45
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 45
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 45
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 45
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 33
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 14
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 6
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 5
Strona główna > 4
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 4
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2019 > 4
Strona główna > 4
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia w trybie ustawy PZP > 4
Strona główna > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > Monitoring wizyjny miasta > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > 3
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla wyborców > 3
Strona główna > Wybory do Sejmu RP oraz do Senatu RP 2019 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania finansowe gminy > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawozdania finansowe UMT > 3
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Ogłoszenia o zatrudnieniu w ramach umowy na zastępstwo > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2019 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2019 > 3
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Klauzule informacyjne RMT > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > karty informacyjne o środowisku > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zamówienia poza ustawą PZP > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Sprawozdania > 3
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry WAiB > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych > 3
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > Informacje dla komitetów wyborczych > 3
Strona główna > Taryfy opłat za wodę i ścieki > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dane osobowe, klauzula informacyjna > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rok 2018 > 3
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Do roku 2017 > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Patronaty > 3
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Interpelacje, wnioski, zapytania > 3
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2020 > 1
Suma wszystkich wejść 39473358
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A