Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.06.2018

Liczba wejść na stronę: 52912
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 8289458
Strona główna > 3145585
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 2773547
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 2072788
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1715224
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1502412
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1379395
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 861319
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 701221
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 673361
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 259864
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 257218
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 212402
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 162275
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 137781
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 122772
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 110735
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 105979
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sprawozdanie z prac rady > 92220
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 88646
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 86663
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 84794
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 83556
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 73942
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 69610
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 69495
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 63811
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 61429
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 61062
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 57386
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 52912
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 50937
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 48721
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 48610
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 46514
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 44121
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 44038
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 42251
Strona główna > Podstawowe dane > 41577
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 40468
Strona główna > Informacje o środowisku > 34616
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 34306
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 30827
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 29240
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 28729
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 26726
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 24940
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 24719
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 22314
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 21816
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 20969
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 20488
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 19705
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 19610
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 19073
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 18685
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 18453
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 18245
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 18003
Strona główna > Władze miejskie > 17805
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 17334
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 16663
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 16660
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 16128
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 14661
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 14391
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 14298
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 14081
Strona główna > Budżet Torunia > 14047
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 13645
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 13622
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 13325
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 13032
Strona główna > Plany i programy działania > 12501
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 12144
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 11714
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11383
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 11109
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 10812
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10606
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 10525
Strona główna > Zamówienia publiczne > Plany zamówień publicznych > 10478
Strona główna > Majątek Gminy > 9882
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 9326
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 8760
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 8640
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 8528
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 8454
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8267
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8031
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 7933
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 7890
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 7882
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 7686
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 6910
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 6718
Strona główna > Rating miasta Torunia > 6578
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 6557
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 6337
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6315
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 6019
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 5997
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 5918
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 5893
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 5739
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 5635
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 5156
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 5147
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 2971
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 2927
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2584
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2374
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2037
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 1915
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 1821
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 1782
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1768
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1738
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1107
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 459
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 193
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 117
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 116
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 63
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 43
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Test 1-2-3 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2011 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Test > 10
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 7
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Suma wszystkich wejść 26943449
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A