Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 20.09.2019

Liczba wejść na stronę: 56832
Statystyki

Statystyki wejść na strony z menu podmiotowego
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Baza dokumentów lokalnych > 10718785
Strona główna > 3501083
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Rejestr zmian > 3423559
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > 3213352
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > 1944938
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > 1664780
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Pracownicy UMT > 1475320
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Baza personalna > 1421587
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kierownictwo UMT > 1416972
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > 1285540
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż > 805172
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > 742160
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w innych jednostkach > 374735
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT > 289936
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > 223463
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych > 187955
Strona główna > Kontrole wewnętrzne > 166588
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Zastępcy prezydenta > 131849
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Adres i godziny urzędowania > 118980
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Nazwiska-dowody osobiste-meldunki > 116890
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wyniki głosowań, protokoły z sesji > 107212
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Kontakt > 106664
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT > 100449
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Radni Miasta Torunia > 97266
Strona główna > Dostęp do informacji nieudostępnionej > 91897
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Transport-komunikacja > 89471
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT > 75420
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Numery kont bankowych > 73391
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Uchwały RMT > 73115
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 30.000 Euro > 72855
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe radnych > 68019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Przewodniczący RMT > 67718
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Sekretarz Miasta > 66127
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > 65807
Strona główna > Oferta inwestycyjna > 64250
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kluby radnych > 64093
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Statystyki > 56832
Strona główna > Władze miejskie > Prezydent miasta > Skarbnik Miasta > 55933
Strona główna > Podstawowe dane > 49264
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Redakcja > 49167
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > 48303
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Wiceprzewodniczący RMT > 47470
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Mieszkania-architektura-budownictwo > 44149
Strona główna > Informacje o środowisku > 39307
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe archiwalne > 38697
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > 34655
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Kodeks etyczny radnych > 33879
Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna > 32461
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Kodeks etyczny pracowników UMT > 31267
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Regulamin organizacyjny > 30356
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > 30125
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > 27898
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zarządzenia Prezydenta > 27387
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Składy Rad Okręgów > 27101
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Własność-użytkowanie geodezja-grunty > 26223
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Strategia Rozwoju Miasta > 26083
Strona główna > Wybory samorządowe 2018 > 26009
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Statut Gminy > 25600
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > 24393
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > 23854
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych RMT > 23784
Strona główna > Ogłoszenia Prezydenta > Sprzedaż akcji spółek miejskich > 23555
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów > 23288
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > 23128
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > 22888
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Kultura, turystyka, sport > 21874
Strona główna > Zamówienia publiczne - ogłoszenia > Plany zamówień publicznych > 21372
Strona główna > Władze miejskie > 21205
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Działalność gospodarcza > 21061
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zgony-narodziny-małżeństwa > 20124
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > 19741
Strona główna > Budżet Torunia > Sprawozdania z wykonania budżetu > 19476
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Podatki-opłaty lokalne > 19067
Strona główna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania > 18883
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 18392
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > 18011
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Zieleń-rolnictwo-ochrona środowiska > 17676
Strona główna > Budżet Torunia > 17096
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Zasady działań kryzysowych > 16583
Strona główna > Plany i programy działania > 15775
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach > 15737
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Ewidencja działalności gospodarczej > 15198
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok bieżący > 14829
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne > 14522
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Administracja zespolona > 14069
Strona główna > Informacje techniczne BIP > 13411
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Zdrowie i pomoc społeczna > 13101
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Gospodarka komunalna > 12815
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Formularze do pobrania > 12721
Strona główna > Majątek Gminy > 12610
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 11943
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wykazy umów > 11596
Strona główna > Udział Torunia w związkach i organizacjach > 11572
Strona główna > Inne dokumenty2 > 11547
Strona główna > Władze miejskie > Młodzieżowa Rada Miasta Torunia > 11306
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Pomoc społeczna > 10981
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Bezpieczeństwo publiczne > 9756
Strona główna > Audyty wewnętrzne > 9726
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza > 9184
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja przyrodnicza > 9168
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 9066
Strona główna > Rating miasta Torunia > 9062
Strona główna > Podatki i opłaty lokalne > Interpretacje przepisów prawa podatkowego > 8879
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2016 > 8765
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Niepełnosprawni > 8648
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Gastronomia-alkohol > 8465
Strona główna > Budżet Torunia > Wykazy inwestycji lokalnych > 8353
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych > 8157
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Słownik skrótów > 7488
Strona główna > Władze miejskie > Rady Okręgów - składy > Dyżury Rad Okręgów > 6934
Strona główna > Informacje techniczne BIP > Polityka cookies > 6901
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Aktywność obywatelska > 6572
Strona główna > Budżet Torunia > Plan na rok 2017 > 6561
Strona główna > Informacje o środowisku > Zużyty sprzęt elektroniczny > 6079
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Edukacja > Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji > 5284
Strona główna > Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki > Spółki prawa handlowego > Zasady kształtowania wynagrodzeń > 4133
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Budżet urzędu > 3877
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3294
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Promocja miasta > 3198
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Stanowiska RMT > 2585
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Oswiadczenia RMT > 2517
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Sprawy konsumenckie-konsumenci > 2503
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Deklaracje RMT > 2280
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Rezolucje RMT > 2039
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Apele RMT > 2019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Klęski żywiołowe-bezpieczeństwo > 2002
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2017 > 1975
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2016 > 1924
Strona główna > Elektroniczne zbiory aktów prawnych > 1283
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie > Służba wojskowa > 1159
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Stanowiska i Apele RMT > 468
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykazy nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania - 2016, cz.1 > 335
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron > 275
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Petycje > 241
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Sprawdzanie stanu sprawy w UMT > 184
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa > 144
Strona główna > KS3 > 49
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy jednostek podległych 2 > 45
Strona główna > KS > 44
Strona główna > Informacje o środowisku > Obwieszczenia i informacje > 44
Strona główna > Konsultacje społeczne > 44
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatw przez Internet > Test 12345 > 43
Strona główna > Wybory samorządowe > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Obwieszczenia RMT > 43
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2005 > 43
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zgłoszenie z projektem budowlanym > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Inne dokumenty > 42
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Zbiórki publiczne > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne MPU, 2002-2008 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2010 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2011 > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr żłobków > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w UMT - 2010 > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2006 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Prezydent, zastępcy, sekretarz, skarbnik > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia 2 > 42
Strona główna > Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Miasta Torunia > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2007 > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok następny > 42
Strona główna > Ogłoszenia o pracy > Praca w Urzędzie Miasta > Praca w UMT - 2008 > 42
Strona główna > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30.000 Euro > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Dla niesłyszących > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Dyżury radnych > 42
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Interpelacje, wnioski, zapytania > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2009 > 42
Strona główna > Oferta inwestycyjna > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania 2012, cz.1 > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Karty informacyjne - wycinka drzew > 42
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestr instytucji kultury > 42
Strona główna > Informacje o środowisku > Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych > 42
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2015 > 30
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 9
Strona główna > Budżet Torunia > Projekt na rok 2018 > 3
Strona główna > 1
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Transmisje z obrad RMT > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Informacje o środowisku > 1
Strona główna > Prawo lokalne, dokumenty > Wykazy nieruchomości do rozdysponowania > 1
Suma wszystkich wejść 36167893
 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A