Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji
10 grudnia 2019, o godzinie 12:00, Urząd Miasta Torunia, sala nr 33
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie wniosków do Budżetu miasta Torunia na rok 2020 dotyczących: kultury, turystyki i promocji.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał, w części dotyczącej: kultury, turystyki i promocji: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. Druk nr 372; w sprawie Budżetu miasta Torunia na rok 2020. Druk nr 373.
  4. Korespondencja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A