Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 25.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju Miasta
9 października 2019, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego – DRUK NR 316.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu – DRUK NR 317.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp. dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu - DRUK NR 306 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu – DRUK NR 116 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu – DRUK NR 309 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. – DRUK NR 324.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A