Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
7 października 2019, o godzinie 15:30, sala nr 32 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Omówienie sprawozdań oraz realizacji zadań rzeczowych za 2018 r. wybranych zakładów i jednostek budżetowych oraz gminnych osób prawnych: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 290 – II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 291 – II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 – DRUK NR 241.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 242 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnego utworzenia instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz wyposażenia jej w majątek – DRUK NR 326.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A