Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
3 października 2019, o godzinie 14:00, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o. o. przy ul. Grudziądzkiej 159
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. MPO sp. z o.o. w Toruniu - informacja na temat sposobu zagospodarowania odpadów; problem dzikich wysypisk i składowisk odpadów niebezpiecznych.
  6. Korespondencja.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A