Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
12 września 2019, o godzinie 9:00, sala nr 32 Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Przyjęcie stanowiska w sprawie treści budżetu miasta Torunia na 2020 r.
  6. Korespondencja.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A