Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

10 sesja Rady Miasta Torunia
12 września 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Honorowego Wyróżnienia Miasta Torunia – Medalu „Za zasługi dla miasta Torunia” na wstędze płk. Włodzimierzowi Rudzińskiemu.
 3. Przyjęcie protokołu z 9. sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Informacje Prezydenta Miasta.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu - DRUK NR 261.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu - DRUK NR 147 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 262.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną - DRUK NR 282.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Słowackiego 61 w Toruniu - DRUK NR 267.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania GMT lokalu mieszkalnego nr 16, stanowiącego własność osób fizycznych, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 26A – DRUK NR 295.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Mazurskiej 2-2A i Dworcowej 25A, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 179.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Konopnickiej 27 – DRUK NR 286.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93 – DRUK NR 287.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia – DRUK NR 213 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 281 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: CK „Dwór Artusa” oraz Dom Muz w Toruniu w jedna instytucję kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” – DRUK NR 292.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 244.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu - DRUK NR 245.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 246.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 247.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 248.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 249.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – DRUK NR 250.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Toruniu – DRUK NR 251.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Toruniu – DRUK NR 252.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Toruniu – DRUK NR 253.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Toruniu – DRUK NR 254.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w oruniu – DRUK NR 255.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Toruniu – DRUK NR 256.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 8 w Toruniu – DRUK NR 257.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 9 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 258.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Toruniu w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Toruniu – DRUK NR 259.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu – DRUK NR 260.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym w ramach Programu Edukacja Komponent III – DRUK NR 288.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym w ramach Programu Edukacja Komponent IV – DRUK NR 289.
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – DRUK NR 294 – I i II CZYTANIE.
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych GMT – DRUK NR 284.
 40. Rozpatrzenie projektu uchwały uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych – DRUK NR 243 – I i II CZYTANIE.
 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 290 – I CZYTANIE.
 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 291 – I CZYTANIE.
 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy – DRUK NR 229.
 44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic – DRUK NR 231.
 45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy – DRUK NR 275.
 46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic – DRUK NR 276.
 47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy: rondo Wiślane – DRUK NR 280.
 48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej – DRUK NR 277.
 49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej – DRUK NR 278.
 50. L. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej – DRUK NR 279.
 51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023 – DRUK NR 263.
 52. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023 – DRUK NR 268.
 53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023 – DRUK NR 269.
 54. Wnioski radnych – godz. 14.00.
 55. Przerwa – godz. 14.30-16.00.
 56. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 57. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A