Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

4 sesja Rady Miasta Torunia
7 lutego 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 3. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ślubowanie Radnego Józefa Wierniewskiego.
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2018 rok: Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu – DRUK NR 95.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu – DRUK NR 89 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu” - DRUK NR 91 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę wprowadzającą „Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020” - DRUK NR 25.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu – DRUK NR 93 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017 – 2019 – DRUK NR 86.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 90 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 83.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent - DRUK NR 84.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy - DRUK NR 101.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym CulturVation, wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych - DRUK NR 31.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy na czas trwania VIII kadencji samorządu - DRUK NR 82.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Osikowej 15 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Toruniu - DRUK NR 94.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 b - DRUK NR 96.
 22. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie przygotowania cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski” - DRUK NR 55.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044 - DRUK NR 87 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 - DRUK NR 88 – I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy - DRUK NR 44.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji - DRUK NR 99.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 100 – I i II CZYTANIE.
 28. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 29. Przerwa – od godz. 14.30 do godz. 16.00.
 30. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 31. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A