Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 09.07.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

2 sesja Rady Miasta Torunia
6 grudnia 2018, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 1. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 32.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu – DRUK NR 24 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. gen. Józefa Hallera 47, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 3.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, Na Zapleczu i Wymarzonej - DRUK NR 15.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym, planowanym do współfinansowania z Programu Kreatywna Europa oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2019-2023 – DRUK NR 31.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2018 r – DRUK NR 14.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” – DRUK NR 18.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2018 r. – DRUK NR 36.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych - DRUK NR 4.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - DRUK NR 26.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 27 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 - DRUK NR 29.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2018 i 2019 - DRUK NR 34.
 19. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044 - DRUK NR 1 – I CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 - DRUK NR 2 – I CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 43.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 23. Przerwa – po zakończeniu punktu 22 do godz. 16.30.
 24. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 25. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A