Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 27.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

1 uroczysta sesja Rady Miasta Torunia
22 listopada 2018, o godzinie 10:00, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1, od godz. 13.00 - sala nr 33 im. M. Kopernika Urzędu Miasta Torunia
  1. Otwarcie sesji – godz. 10.00 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Torunia.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Torunia - godz. 13.00 Urząd Miasta Torunia – sala obrad Rady (sala nr 33) ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A