Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.04.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
17 października 2018, o godzinie 14:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu - Druk nr 1162.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu - Druk nr 1163.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” w Toruniu - Druk nr 1173.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w Toruniu - Druk nr 1154.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Druk nr 1174.
 10. Omówienie rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem możliwości współpracy transportu miejskiego i kolejowego – stan budowy przesiadkowych węzłów intermodalnych na lewobrzeżu i prawobrzeżu.
 11. Korespondencja.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A