Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
19 czerwca 2018, o godzinie 15:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r. we wszystkie niedziele - druk nr 1064.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - druk nr 1066.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Owsianej 59A, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń - druk nr 1095.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego w budynku przy ul. Słowackiego 19 w Toruniu - druk nr 1085.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Słowackiego 61 w Toruniu - druk nr 1087.
 11. Sytuacja i plany na przyszłość spółki Urbitor po przejęciu spółki Targi Toruńskie.
 12. Stan i plany dotyczące Miejskiego Targowiska przy ul. Sz. Chełmińska i pozostałych targowisk miejskich.
 13. Korespondencja.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A