Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
20 czerwca 2018, o godzinie 14:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu - Druk nr 1089.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu - Druk nr 1090.
 8. Projekt uchwały antysmogowej autorstwa Klubu Radnych Czas Mieszkańców w sprawie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Miasta Toruń.
 9. Korespondencja.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A