Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
15 maja 2018, o godzinie 13:00, Urząd Miasta, sala nr 32
  1. Sprawy organizacyjne: a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku posiedzenia, c. przyjęcie protokołu.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2017 w części dotyczącej oświaty, sportu i turystyki.
  3. Informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu oświaty, sportu i turystyki.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A