Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Budżetu
14 maja 2018, o godzinie 15:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 wraz
 6. z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2017 rok SSM im. M. Kopernika – DRUK NR 1049.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki – DRUK NR 1050.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 1051.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 1063.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A