Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewitalizacji Miasta
11 maja 2018, o godzinie 11:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
  1. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA
  2. Sprawy organizacyjne:
  3. stwierdzenie quorum,
  4. przyjęcie porządku posiedzenia,
  5. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok w części dotyczącej rewitalizacji miasta.
  7. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał przed 51. sesją Rady Miasta Torunia.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A