Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
22 stycznia 2018, o godzinie 13:30, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie społecznego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo adw. Stefana Michałka. Druk nr 981.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu” – DRUK NR 963.
 7. 4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2017-2019” – DRUK NR 964.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2018 - DRUK NR 969.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej między miastami Toruniem a Kownem w Republice Litewskiej. Druk nr 967.
 10. Rozpatrzenie petycji pana (…) w sprawie nazwania ronda im. Jacka Delekty.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.
 12. Sprawy bieżące:
 13. informacja dotycząca listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Festiwalowo- Kongresowego Camerimage w Toruniu,
 14. przyjęcie sprawozdania Komisji za rok 2017,
 15. inne.
 16. Korespondencja.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A