Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
24 stycznia 2018, o godzinie 14:00, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzap dla obszaru położonego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, ul. Szosa Bydgoska a zachodnią granicą miasta w Toruniu
 6. - Druk nr 970.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mpzp dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu - Druk nr 968.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia - Druk nr 908.
 9. Plan pracy Komisji na 2018 rok.
 10. Korespondencja.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Sprawy bieżące:
 13. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej za rok 2017.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A