Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewitalizacji Miasta
19 stycznia 2018, o godzinie 11:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia,
 4. przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
 5. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007 – 2015 – podsumowanie.
 6. Plan pracy Komisji na 2018 rok.
 7. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał przed 47. sesją Rady Miasta Torunia.
 8. Korespondencja.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawy bieżące:
 11. - przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewitalizacji Miasta za 2017 rok.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A