Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019






Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
18 stycznia 2018, o godzinie 14:30, Urząd Miasta Torunia, sala nr 32
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli procesu inwestycyjnego - remont ul. Kasztanowej – MZD.
  3. Powołanie zespołów kontrolujących do przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji na 2018 rok.
  4. Korespondencja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A