Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
28 grudnia 2017, o godzinie 8:30, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. stwierdzenie quorum,
 3. przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie wniosku Zastępcy Prezydenta Miasta (znak: BM.715.18.2017.ŁŁ) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu dwóch schronów położonych w Toruniu, (...)
 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny nr 65 w budynku przy ul. Drzymały 13A (...)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych– DRUK NR 958.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń– DRUK NR 917
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu– DRUK NR 936.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2018 r.– DRUK NR 955.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu– DRUK NR 948.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia– DRUK NR 942.
 12. 10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia– DRUK NR 943.
 13. 11.Korespondencja.
 14. 12. Wolne wnioski i zapytania.
 15. 13.Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A