Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
28 grudnia 2017, o godzinie 9:30, sala nr 15 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń (…) – DRUK NR 950.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu– DRUK NR 931.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Toruniu– DRUK NR 937.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu– DRUK NR 956.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A