Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
20 grudnia 2017, o godzinie 14:30, Urząd Miasta, sala nr 32
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Informacje Zespołów Kontrolujących na temat prowadzonych kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji na 2017r.
  3. Przyjęcie projektów uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z kontroli inwestycji (budowy) ul. Częstochowskiej i z kontroli inwestycji (budowy) ul. Krośnieńskiej.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A