Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 22.01.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
14 grudnia 2017, o godzinie 9:15, sala nr 32 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
  1. Sprawy organizacyjne:
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042 – DRUK NR 903.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 904.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Nauka – to takie proste!”– DRUK NR 949.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki”– DRUK NR 941.
  8. Korespondencja.
  9. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A