Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

43 Sesja Rady Miasta Torunia
23 listopada 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 42 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ślubowanie Radnej pani Barbary Litwin.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 822 – II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 823 – II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych – DRUK NR 824 – II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej – DRUK NR 825 – II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis – DRUK NR 826 – II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – DRUK NR 827 – II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów (…) – DRUK NR 828 – II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 (…) – DRUK NR 867.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu – DRUK NR 868.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu – DRUK NR 869.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu – DRUK NR 870.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Toruniu – DRUK NR 871.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 (…)u – DRUK NR 872.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu – DRUK NR 873.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR 874.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu – DRUK NR 875.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 (…) – DRUK NR 876.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – DRUK NR 877.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu – DRUK NR 878.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 33 (…) – DRUK NR 879.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 35 w Toruniu – DRUK NR 880.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej i Gimnazjum Nr 8 (…) – DRUK NR 881.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej i Gimnazjum Nr 9 (…) – DRUK NR 882.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu; w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej i Gimnazjum Nr 10 (…) – DRUK NR 883.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 14 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 w Toruniu – DRUK NR 884.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 15 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Broniewskiego i Gimnazjum Nr 15 (…) – DRUK NR 885.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 16 i Gimnazjum Nr 16 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 (…) – DRUK NR 886.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią (…) – DRUK NR 887.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (…) – DRUK NR 888.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 24 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939 i Gimnazjum Nr 24 (…) – DRUK NR 889.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 28 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego i Gimnazjum Nr 28 w ośmioletnią (…) – DRUK NR 890.
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 31 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera i Gimnazjum Nr 31 im. marszałka Józefa Piłsudskiego (…) – DRUK NR 891.
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 34 w Toruniu; w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony’ego Halika i Gimnazjum Nr 34 im. Tony’ego Halika (…) – DRUK NR 892.
 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – DRUK NR 893.
 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Toruniu – DRUK NR 894.
 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Toruniu – DRUK NR 895.
 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5 w Toruniu – DRUK NR 896.
 44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 7 w Toruniu – DRUK NR 897.
 45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 898.
 46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 (…) – DRUK NR 899.
 47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Nr 26 (…) – DRUK NR 900.
 48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Toruniu w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Toruniu – DRUK NR 901.
 49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu, w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Toruniu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe – DRUK NR 902
 50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od oczyszczalni ścieków w Toruniu – DRUK NR 913 – I i II CZYTANIE.
 51. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie mpzp osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu – DRUK NR 834 – I i II CZYTANIE.
 52. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu – DRUK NR 912 – I i II CZYTANIE.
 53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w nieruchomości przy ul. Mostowej 5 w Toruniu – DRUK NR 807.
 54. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 98 w Toruniu – DRUK NR 906.
 55. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w nieruchomościach przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu – DRUK NR 918.
 56. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej, Młyńskiej 11 i Poznańskiej 55 w Toruniu – DRUK NR 920.
 57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 916 – I i II CZYTANIE.
 58. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020” – DRUK NR 911.
 59. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – DRUK NR 909.
 60. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 817 – I i II CZYTANIE.
 61. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2018 – DRUK NR 818 – I i II CZYTANIE.
 62. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – DRUK NR 907 – I i II CZYTANIE.
 63. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2018 – DRUK NR 910.
 64. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o ustanowieniu Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury – DRUK NR 928.
 65. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji – DRUK NR 864.
 66. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia – DRUK NR 858 – I i II CZYTANIE.
 67. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo pułkownika Witolda Pileckiego – DRUK NR 856.
 68. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli procedur związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta w latach 2013 - 2016 wybrany rok (SIWZ, procedura przetargowa, realizacja) - WOL – DRUK NR 859.
 69. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zamówienia, przetargu, zakupu jachtów i łodzi motorowych dla MOSiR – DRUK NR 860.
 70. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 września 2017r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 861.
 71. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 września 2017r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Toruniu – DRUK NR 862.
 72. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 października 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 863.
 73. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 listopada 2017r. na Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu – DRUK NR 924.
 74. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu – DRUK NR 925.
 75. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu – DRUK NR 926.
 76. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 854 – I CZYTANIE.
 77. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 855 – I CZYTANIE.
 78. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia) – godz. 14.00.
 79. Przerwa – godz. 14.15 – 15.45.
 80. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 81. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A