Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.10.2019
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

34 Sesja Rady Miasta Torunia
26 stycznia 2017, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 32 i 33 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej – DRUK NR 623.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów (…) – DRUK NR 503 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2016 rok – DRUK NR 642.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Wielkie Garbary 2 w Toruniu – DRUK NR 591.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu, będącej własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 649.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 654.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości przebiegu głosowania – DRUK NR 659.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 343 – I CZYTANIE.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 15. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 16. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A