Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

28 sesja Rady Miasta Torunia
6 października 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 27 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Legionów, Rondzie Czadcy i ul. Wielki Rów w Toruniu – DRUK NR 516 - I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wieży ciśnień przy ul. Akacjowej w Toruniu – DRUK NR 509 - I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka – DRUK NR 524 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu – DRUK NR 525 - I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu – DRUK NR 530.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK NR 527 - I CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – DRUK NR 528 - I CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Toruniu i nadania jej statutu – DRUK NR 532.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – DRUK NR 499 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Rynek Staromiejski 25 w Toruniu – DRUK NR 290.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego położonego w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25 – DRUK NR 502.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kościuszki 52 – DRUK NR 474.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Traktorowej 36b – DRUK NR 498.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Heleny Grossówny – DRUK NR 482.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów – DRUK NR 454 - I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 536 - I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 537 - I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 538 - I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 539 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 540 - I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 541 - I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 542 - I i II CZYTANIE.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 543 - I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 544 - I i II CZYTANIE.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 545 - I i II CZYTANIE.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 546 - I i II CZYTANIE.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 547 - I i II CZYTANIE.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 548 - I i II CZYTANIE.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminów – DRUK NR 549.
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy – DRUK NR 550.
 36. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 37. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 38. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A