Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 3540695
Rejestr zmian


30 listopada 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: MPU, ekofizjografia dla studium uwarunkowań
Wytwórca informacji: MPU
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego przetargu
Uwagi: WŚiZ/Lasy/05
Wytwórca informacji: Janusz Majewski
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Janusz Majewski

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: Pozwolenie wodnoprawne, Podgórz
Wytwórca informacji: Wydz. Środ. i Zieleni
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja przetargu gminnego
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie przetargu gminnego
Uwagi: ZGM, wymiana drzwi wejściowych
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Uwagi: ogł o pracy w Wydziale Organizacyjnym UMT
Wytwórca informacji: Wydz. Org.
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Edycja dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 407/2005
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

Działanie: Dodanie nowego dokumentu
Uwagi: Zarządzenie PMT 407/2005
Data wytworzenia informacji: 30 listopada 2005
Redaktor: Paweł Piotrowicz

29 listopada 2005
Działanie: Dodanie ogÂłoszenia PMT
Wytwórca informacji: Jadwiga Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Antonowicz-Cymerska

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 29 listopada 2005
Redaktor: Joanna Bach
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A