Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020

Liczba wejść na stronę: 4167946
Rejestr zmian


31 października 2003
Działanie: Zmiana informacji o partii / ugrupowaniu / klubie radnych
Uwagi: inf. o władzach klubu SLD-UP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnej
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o osobie
Uwagi: zmiana przynależności klubowej radnego
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Dodanie nowej partii / ugrupowania / klubu radnych
Uwagi: wprow. Klubu Radnych SLD-UP
Wytwórca informacji: Beata Czerwonka
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Beata Czerwonka

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie inwestycyjnej
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Uwagi: zmieniono status na \"sprzedana\"
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach

Działanie: Zmiana informacji o ofercie
Data wytworzenia informacji: 31 października 2003
Redaktor: Joanna Bach
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A