Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Żłobek Niepubliczny od 06.02.2019  do 13.02.2019
     Wyniki kontroli w zakresie zgodności złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot za 2018 r.
Załączniki:
 
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Toruniuod 04.02.2019  do 19.03.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Szkoła Podstawowa Montessori w Toruniuod 28.01.2019  do 11.02.2019
     wyniki kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu GMT w okresie od 01.01.18 do 31.12.18 r.
Załączniki:
 
Żłobek Niepubliczny Alfik w Toruniuod 23.01.2019  do 25.01.2019
     Wyniki kontroli w zakresie: - prawidłowości i terminowości składania Rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Toruń, - zasadności i terminowości ponoszenia wydatków rozliczonych z dotacji otrzymanej z Gminy Miasta Toruń
Załączniki:
 
Dom Pomocy Społecznej w Toruniuod 23.01.2019  do 06.02.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A