Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

 (18-01-2020)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 754
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Szkoła Podstawowa Nr 32 w Toruniuod 21.03.2019  do 29.03.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 18.02.2019  do 28.02.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
Zespoł Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniuod 14.02.2019  do 22.02.2019
     Wyniki w zakresie kontroli finansowo - księgowej za 2018 rok.
Załączniki:
 
VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 14.02.2019  do 21.02.2019
     wyniki kontroli w zakresie: 1. przestrzegania zapisów uchwały RMT Nr 84 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania i uchwały RMT nr 535 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków jej przyznawania, 2. przyznawania dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3. terminowego regulowania składek wobec ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US, 4. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Toruniuod 08.02.2019  do 15.02.2019
     Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A