Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018
 

 (12-12-2018)
   -   
     

Kontrole wewnętrzne

Ilość kontroli: 677
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
 
Prywatny Żłobek od 20.02.2017  do 27.02.2017
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w 2016 r. faktycznej liczby dzieci objętych opieką oraz zgodności złożonego sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot.
Załączniki:
 
Prywatne przedszkole od 14.02.2017  do 21.02.2017
     Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Załączniki:
 
IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniuod 10.02.2017  do 17.02.2017
     Wyniki w zakresie kontroli finansowo - księgowej
Załączniki:
 
Gimnazjum Nr 2 Toruńod 09.02.2017  do 22.02.2017
     Wyniki kontroli w zakresie: - dysponowania środkami finansowymi zapisanymi w planie finansowym w 2016 r.; - gospodarki kasowej; - inwentaryzacji majątku; - gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Załączniki:
 
Żłobek Niepubliczny od 06.02.2017  do 08.02.2017
     Wyniki kontroli dotyczące prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie faktycznej liczby dzieci objętych opieką w żłobku oraz zgodności złożonego sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot za 2016 r.
Załączniki:
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >>>
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A